Projekty unijne

Arkadiusz Jabłoński Cool System realizuje projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnych energooszczędnych, rozwiązań w chłodnictwie i klimatyzacji, w tym założeń oraz wytycznych do projektowania i wykonywania innowacyjnych systemów wentylacji, chłodzenia oraz ogrzewania budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz opracowanie założeń oraz wytycznych do projektowania oraz zastosowania w systemach wentylacji innowacyjnych filtrów przeciw smogowych ze szczególnym naciskiem na niwelowanie wpływu szkodliwych skutków zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo wprowadzi ulepszone usługi ukierunkowane na kryterium energooszczędności oraz ochrony zdrowia ludzi, które będą uwzględniały optymalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej w centralach klimatyzacyjnych wraz z magazynowaniem energii  oraz monitoring zanieczyszczeń w powietrzu wraz z kontrolą atmosfery w pomieszczeniu bytowym.

 

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 79 950,00 zł, dofinansowanie 58 500,00 zł.