Chłodnictwo

Chłodnictwo jest działem techniki zajmującym się odprowadzeniem ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia.

Najwcześniej poznanymi substancjami chłodniczymi były lód i śnieg. Już starożytni egipcjanie jak również persowie wykorzystywali efekt chłodzenia wody przez jej odparowanie.

Zimna woda płynęła kanałami pod posadzką chłodząc wnętrze pałacu.


Najważniejszym obszarem zastosowań chłodnictwa jest utrwalanie,przechowywanie i transport łatwo psujących się artykułów spożywczych. Chłodnictwo umożliwia zachowanie produktów w stanie świeżości,bez zmiany smaku,koloru czy zawartości witamin.

Obecnie najpowszechniejszym sposobem uzyskiwania tego efektu jest zastosowanie róznego rodzaju agregatów chłodniczych, wykorzystujących różnorodne właściwości fizyczne czynników chłodniczych.

Rozwój przemysłu i techniki wymusza w obecnych czasach szukanie i wdrażanie coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń chłodniczych.

Sprawą nadrzędną w chwili obecnej staje się ich wpływ na środowisko naturalne i oszczędność energii a więc zwiększenie wydajności przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko w którym żyjemy.

schemat ideowy typowego urządzenia chłodniczego
schemat ideowy typowego urządzenia chłodniczego