Pompy ciepła

POMPA CIEPŁA jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej.

Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi  dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej ( w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej ( w pompach ciepła absorbcyjnych)

Zasada działania

Nazwa pompa ciepła jest użyta przez analogię do nazwy powszechnie znanej pompy hydraulicznej pompującej ciecz z niżej położonego zbiornika do zbiornika położonego wyżej.

Sprężarkowe pompy ciepła realizują obieg termodynamiczny (obieg Lindego), będący odwróceniem obiegu silnika cieplnego. Ciepło jest pobierane przez parujący ciekły, termodynamiczny  czynnik roboczy znajdujący się pod niskim, stałym ciśnieniem w parowniku i dalej jako para trafia do sprężarki, gdzie rośnie jej ciśnienie oraz energia wewnętrzna. Para pod wysokim, stałym ciśnieniem oddaje ciepło skraplając się w wymienniku ciepła (skraplaczu) i czynnik w postaci cieczy przez zawór dławiący lub rurke kapilarną gdzie następuje spadek jego ciśnienia trafia z powrotem do parownika.

Rodzaje pomp ciepła

- pompa ciepła powietrze-powietrze

- powietrze-woda

- pompa gruntowo-powietrzna

- glebowo-powietrzna

- skalno-powietrzna

- wodno-powietrzna

- gruntowo-wodna

- glebowo-wodna

- skalno-wodna

- wodno-wodna

Gruntowe pompy ciepła są również zwane geotermalnymi pompami ciepła i zwykle maja większą efektywność niz pompy powietrzne. Spowodowane jest to tym, że pobierają ciepło z gruntu lub wód podziemnych, które mają względnie stałą temperaturę przez cały rok (poniżej głębokości 9m). To oznacza, że różnica temperatur jest niższa, co prowadzi do większej efektywności układu.