Klimatyzacja

Klimatyzacja to proces wymiany powietrza w pomieszczeniu,mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych,czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza,zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym,telekomunikacji itp.)

Komfort cieplny:


Komfort cieplny jest to zespół cech mikroklimatu,który powoduje dobre samopoczucie człowieka.

Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tą wpływa aktywność człowieka, odzież jaka ma na sobie, jak również temperatura otoczenia.

Doswiadczelnie ustalono,że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. biurową) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:

- temperatura: lato 23-26°C ; zima 20-24°C

- wilgotność względna: 40-60%

- prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2-05m/s

Instalacja klimatyzacji musi być przygotowana do zapewnienia wymaganych przez użytkownika warunków wewnętrznych w każdych warunkach meteorologicznych.

Spawność urządzeń chłodniczych i grzewczych określają dwa podstawowe wskaźniki wyrażane w:


EER(energy efficiency ratio) - współczynnik wydajności chłodniczej, wyrażający stosunek mocy chłodniczej do mocy pobranej przez sprężarkę urządzenia chłodniczego.

COP(coefficient of performace) - współczynnik wydajności energetycznej,wyrażający stosunek mocy grzewczej do mocy pobranej przez urządzenie grzewcze.

KLIMATYZATOR to urządzenie służace do chłodzenia pomieszczenia.

Składa się ze sprężarki,parownika i skraplacza. Parownik i skraplacz wyposażone są w wentylatory.

Wentylator promieniowy wymusza obieg powietrza na parowniku umieszczonym wewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia ochładza się na parowniku oddając ciepło czynnikowi chłodniczemu pośredniemu, który krąży w obiegu zamkniętym. Następnie czynnik (gaz) zostaje sprężony w sprężarce (wzrasta jego temperatura) i jest przetłoczony do skraplacza, który znajduje się na zewnątrz (w powietrzu zewnętrznym). W skraplaczu ciepło z czynnika zostaje oddane do powietrza zewnętrznego, gaz skrapla się i staje się cieczą (nadal jednak pod wysokim ciśnieniem). Ciecz dostaje się do elementu rozprężnego (kapilara lub TZR), gdzie jest dławiona - zostaje zmniejszone jej ciśnienie i co za tym idzie jej temperatura. Schłodzony czynnik w postaci cieczy ponownie zostaje podany na parownik, gdzie sie ogrzewa od powietrza w pomieszczeniu i przechodzi w stan gazowy.

RODZAJE KLIMATYZATORÓW TYPU SPLIT:

a) ze względu na typ montażu:

- naścienne

-podstropowe

-szafkowe ( stojące)

-kasetonowe

- kanałowe

b) ze względu na ilość jednostek wewnętrznych połączonych do jednej jednostki zewnętrznej:

- pojedyncze

- multisplit

- systemy VRV

c) ze względu na tryb pracy

- tylko chłodzące ( od 2014r wycofane z produkcji i sprzedaży normami UE)

- klimatyzatory grzewczo-chłodzące (pracujące jako pompa ciepła lub posiadające nagrzewnicę elektryczną)

d) ze względu na budowę i sterowanie:

- klimatyzatory klasyczne ( ze zwykłą sprężarką pracującą zawsze z mocą 100%)

- inwerterowe ( z płynnie regulowanymi obrotami sprężarki)

Te pierwsze obecnie wycofywane powodują duże wachania temperatury oraz zwiększone koszty i straty energii. Inwertery płynnie regulują swoją moc stosownie do zapotrzebowania. Nie powodują wahań napięcia i przez to nie generują niepotrzebnych strat energii. Obecnie są powszechnie stosowane we wszystkich sektorach.